כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, פרק חמישי בבא מציעא, ריבית