כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, פרק שני בבא בתרא, היורד לאומנות חבירו ועני המהפך בחררה