כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, דעת רצון ומעשה בקניין, שליחות ותנאי, פרק תשיעי בבא קמא