ישיבה הר עציון
כתב העת מאמר יבמין
שנה תשסד
קטגוריות מאמר יבמין, גרות, פרק רביעי יבמות, פרק רביעי גיטין