ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, פרק ראשון גיטין, מצוות יישוב הארץ, גבולות הארץ וקדושתה