ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות, תקנות, כללי