ישיבה יד ברודמן רחובות
כתב העת אבני משפט יט
שנה תשעו
קטגוריות אבני משפט 19, פרק רביעי קידושין, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., אישות