ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה