ישיבה איגוד ישיבות ההסדר
כתב העת אסיף ד
שנה תשעז
קטגוריות כללי תלמוד והלכה, קושר ומתיר, תופר וקורע, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך