ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כה
שנה תשסז
קטגוריות בלכתך בדרך כה, וישב - מקץ - ויגש - ויחי (לז-נ)