ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כו
שנה תשסח
קטגוריות בלכתך בדרך כו, פרק שמיני בבא מציעא, שואל ומתה מחמת מלאכה