ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כו
שנה תשסח
קטגוריות בלכתך בדרך כו, גניבה וגזילה, פרק שביעי בבא קמא, פרק שמיני סנהדרין