ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טז
שנה תשסד
קטגוריות כתלנו טז, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו