ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, עבודת הקרבנות והמקדש, מנחות