כתב העת מלכות יהודה וישראל
שנה תשסב
קטגוריות מלכות יהודה וישראל, המקדש לדורותיו