ישיבה שיח
כתב העת קונטרס לה
שנה תשעה
קטגוריות קונטרס לה, ראש השנה ויום כפור, פרק שלישי ראש השנה