כתב העת שבות יהודה וישראל
שנה תשסז
קטגוריות שבות יהודה וישראל, ארץ ישראל, מצוות יישוב הארץ, גבולות הארץ וקדושתה