כתב העת ישא מדברתיך ב
שנה תשעח
קטגוריות ישא מדברותיך ב, מיגו, פרק שלישי בבא בתרא