ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך טו
שנה תשס
קטגוריות בלכתך בדרך טו, תחילתו בפסול וסופו בכשרות, פרק שמיני בבא בתרא