כתב העת האוצר לא
שנה תשעט
קטגוריות האוצר לא, שבע ברכות וברכת האירוסין