כתב העת שבות יהודה וישראל
שנה תשסז
קטגוריות שבות יהודה וישראל, פועלים, תפיסת עולם כלכלית