כתב העת חיים שתהא בנו אהבת תורה
שנה תשפ
קטגוריות חיים שתהא בנו אהבת תורה, תלמוד תורה, פרק ראשון שבת, העוסק במצוה פטור מן המצוה