ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ד
שנה תשעו
קטגוריות משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם, אמירה לנכרי והנאה ממלאכתו, פרק ראשון שבת