ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טז
שנה תשסד
קטגוריות כתלנו טז, פרק שביעי שבת, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה