ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, עדים זוממים, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, פרק ראשון בבא מציעא