כתב העת ישא מדברתיך ד
שנה תשפ
קטגוריות ישא מדברתיך ד, פרק ראשון כתובות, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות