ישיבה כפר בתיה
כתב העת שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות
שנה תשעח
קטגוריות שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות, פרק ראשון בבא בתרא, פרק תשיעי כתובות