כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות חבל נחלתו ו, אבידה ומציאה, פרק שני בבא מציעא