כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות חבל נחלתו ו, תרומות ומעשרות, מחילה הפקר יאוש וסילוק