ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כט
שנה תשעה
קטגוריות מעלין בקודש כט, פרק שמיני יבמות, עבודת הקרבנות והמקדש, ברכת כהנים