כתב העת האוצר לא
שנה תשעט
קטגוריות האוצר לא, צומות ובין המצרים