כתב העת האוצר טו
שנה תשעח
קטגוריות האוצר טו, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., ספק ברכות להקל וברכה לבטלה, ספירת העומר