ישיבה כפר בתיה
כתב העת שערים לגמרא - כתובות
שנה תשעז
קטגוריות שערים לגמרא - כתובות, חופה ונישואין, שבע ברכות וברכת האירוסין, פרק ראשון כתובות