כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות פרק ראשון תענית, חנוכה, פרק שני שבת