כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות חבל נחלתו ו, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה