כתב העת ישא מדברתיך ג
שנה תשעט
קטגוריות ישא מדברותיך ג, שבועת עד אחד, פרק שישי שבועות