ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות רוב, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, חזקה, פרק רביעי קידושין