ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות חזקה ורוב - שאלות כלליות, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, חזקה