ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות ז
שנה תשמו
קטגוריות מעליות ז, ענישה שלא מן הדין, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות