ישיבה כפר בתיה
כתב העת שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות
שנה תשעח
קטגוריות שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות, פרק שני בבא בתרא, היורד לאומנות חבירו ועני המהפך בחררה