ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד מלוכה ושלטון
שנה תשעח
קטגוריות דינא דמלכותא דינא ותקנות הקהל, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה, פרק ראשון בבא בתרא