ישיבה מעלה אדומים
כתב העת כי בם חייתני
שנה תשעו
קטגוריות כי בם חייתני, ענישה שלא מן הדין, פרק תשיעי סנהדרין, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות