ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות עד אחד, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, פרק שלישי קידושין