כתב העת חבל נחלתו ח
שנה תשסט
קטגוריות חבל נחלתו ח, קנייני כסף וחליפין, קידושי כסף, פרק ראשון קידושין