כתב העת חבל נחלתו ח
שנה תשסט
קטגוריות חבל נחלתו ח, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה