כתב העת חבל נחלתו ח
שנה תשסט
קטגוריות חבל נחלתו ח, חברה ומדינה, מצוות יישוב הארץ, גבולות הארץ וקדושתה