כתב העת חבל נחלתו ח
שנה תשסט
קטגוריות חבל נחלתו ח, קרבן פסח, עלייה לרגל, פרק ראשון פסחים