ישיבה הרבנות הצבאית
כתב העת הלכה כסדרה
שנה תשסט
קטגוריות הלכה כסדרה בצהל, ברכת כהנים