ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כט
שנה תשעה
קטגוריות מעלין בקודש כט, כללי, טומאת מת, אהל ופרה אדומה, פרק שישי יבמות