ישיבה שיח
כתב העת קונטרס לו
שנה תשעו
קטגוריות קונטרס לו, פרק עשירי בבא בתרא